Personvernregler

Kunder og representanter for bedriftskunder,
24 Center AS, 25.05.2018

Personopplysningsansvarlig

24 Center AS
Østensjøveien 43
0667 Oslo

Personopplysninger som skal behandles

Datakategorier: 24 Center AS sine engangskunder og representanter for bedriftskunder.

Følgende personopplysninger samles alltid inn fra en engangskunde:

Følgende personopplysninger samles inn fra engangskunder ved behov:

Informasjon som samles inn fra avtalekunder inkluderer informasjonen fra engangskunder i tillegg til følgende opplysninger:

Formål og årsak til behandling

24 Center AS behandler personopplysninger slik at de kan gjennomføre de avtaler som de har inngått med sine kunder. Med samtykke fra den registrerte, bruker 24 Center AS også de innsamlede personopplysninger til markedsføring.

Behandlingskriterier i følge Personvernforordningen er følgende:

Mottakerkategorier

Bedriftens interne posisjoner beskrives i informasjonsregnskap.

Revisor: informasjon som er nødvendig for regnskap til partnere.

For tiden brukes programvare eller onlinetjenester fra Accountor Finago og Hubspot.

Dessuten overleveres informasjonen til LINK Mobility Oy der SMS-er videreformidles fra 24 Centers system til operatørernes nettverk i tillegg til partnere/kunder.

De kontraktsforandringer som kreves etter Personvernforordningen skal gjennomføres av nevnte personopplysningsrepresentant utenfor 24 Center AS.

Oppbevaringstid av personopplysninger

Personopplysninger oppbevares den tiden som kreves for å gjennomføre avtalen og så lenge kundeforholdet består. For engangskunder begynner kunderelasjonen når kunden bestiller tjenesten fra 24 Center AS og avsluttes når kunden eller 24 Center AS ber om det. For kontraktskunder varer kunderelasjonen like lenge som kontrakten anger. Dessuten skal oppbevaringen forlenges med maksimalt 10 år fra og med at opplysningene er mottatt, om den registrerte har samtykket til at hans opplysninger kan brukes i markedsføringsformål, så lenge den registrerte ikke trekker sitt samtykke tilbake tidligere.

Om informasjonen blir overflødig eller foreldet kan informasjonen arkiveres i et arkiv som er tilgjengelig for administrerende direktør i 24 Center AS, forutsatt at bruken av den registrertes rettigheter ikke krever fullstendig sletting av informasjonen. I et slikt tilfelle velges passende sikkerhetstiltak.

Videre gjennomføres en årlig granskning for å avgjøre om det finnes en legitim årsak for å behandle samtlige personopplysninger, og eventuelle øvrige opplysninger skal fjernes.

Den registrertes rettigheter

Den registrerte har følgende rettigheter:

For alle spørsmål som omhandler disse rettigheter må den registrerte kontakte administrerende direktør for 24 Center AS.

Rett til å protestere

Det fremgår av artikkel 21 i GDPR, at den registrerte har rett til å protestere mot behandlingen av hans personopplysninger på en slik måte at personvernansvarlig ikke kan behandle disse når bestemte vilkår er oppfylt. Eksempelvis kan man protestere på at personopplysninger blir brukt i markedsføring. Ved spørsmål som omhandler hvordan denne rettighet kan brukes oppfordres den registrerte å kontakte administrerende direktør i 24 Center AS.

Trekke tilbake samtykke

Den registrerte kan når som helst tilbakekalle sitt samtykke som er gitt for bruk av hans eller hennes personopplysninger for markedsføringsformål. Dette oppnås ved å kontakte administrerende direktør i 24 Center AS.

Rett til å klage til tilsynsmyndigheten

Etter artikkel 77 i GDPR har den registrerte rett til å klage til tilsynsmyndigheten om han eller hun anser at behandlingen av personopplysningene bryter mot forordningen.

Obligatorisk å levere informasjon

Bare den informasjon som kreves for oppfyllelse av de kriterier som fremgår ovenfor skal samles inn og derfor er informasjonen obligatorisk og nødvendig for at avtalen skal kunne inngås. Når det gjelder personopplysninger som behandles på grunnlag av samtykke er det naturligvis frivillig å utlevere dette.

Sikkerhetstilbud

Bedriftens administrerende direktør håndterer meldinger om sikkerhetsbrudd til myndighetene og den registrerte etter kravene i Personvernforordningen.

Risiko for den registrertes rettigheter og friheter

Risikoen for den registrertes rettigheter og friheter anses som liten. Saken håndteres av en passende og kompetent personvernadministrasjon. Risikobedømmelsen er gjennomført i bedriftens informasjonsregnskap.

Obs!

24 Center har ennå ikke startet driften.
Vennligst sjekk igjen høsten 2021 når vi blir aktive!

Nettstedet vårt bruker informasjonskapsler. Ved å bruke tjenestene våre godtar du bruken av informasjonskapsler. Les mer